Vehnäahon tila ja fasaanit

Tilamme historia ulottuu aina 1700-luvun lopulle. Tuolloin, isojaon aikana, muodostettiin Vehnäahon kantatila Pienenveden rannalle. Vuosien saatossa Vehnäahossa on ollut lypsylehmiä, emolehmiä ja viimeisimpänä pihvirotuisen lihakarjan loppukasvatusta.

Tällä hetkellä tila on siirtymässä luomukasvinviljelytilaksi. Kesäisin pelloillamme kasvaa vehnää, kauraa, hernettä, ruista, apilanurmea sekä riistaseosta - fasaanimme siis nauttivat todellista lähiruokaa!

Aiemmin karjankasvatukseen käytetty kylmäpihattomme on muutettu talven 2015-2016 aikana fasaanikasvattamoksi. Suojattua tilaa fasaaneilla on pihatossa noin 1000 m2. Pihatossa on kolme lentotarhaa, jotka ovat korkeudeltaan 3,5-6 metriä. Seuraavaksi rakennamme pihaton yhteyteen ulkotarhaa noin 500 neliömetrin verran.

Siitoskukot ja -kanat saapuivat tilallemme tammikuussa 2016. Fasaanimme ovat metsästysfasaaneiksi kutsuttuja, phasianus colchicus -suvun edustajia, eli samaa kantaa kuin Suomen luonnossa tavattavat yksilöt. Ruokimme lintujamme suurimmaksi osaksi oman tilan puhtailla rehuilla, lisäksi ostamme munitus- ja poikasrehua.

Munitamme fasaanikanat keväisin luonnon oman kiertokulun mukaisesti. Munat haudotetaan hautomakoneessa, ja kuoriutumisen jälkeen poikaset siirretään lämpölamppujen alle poikaskehiin. Siirrämme poikaset välikasvattamoon siinä vaiheessa, kun ne lentävät itse pois poikaskehistä. Ilmojen salliessa poikaset pääsevät noin kuuden viikon ikäisinä lentotarhoihin, joiden korkealla sijaitsevat orsitilat vahvistavat lintujen lento-ominaisuuksia.